Senter for
psykofarmakologi

Hør podcasten Gal Medisin

Gal Medisin er en podcast fra Senter for psykofarmakologi om psykiske lidelser og legemiddelbehandling, som tar for seg mange forskjellige spørsmål og temaer. Overlege og førsteamanuensis Erik Sveberg Dietrichs er initiativtager og produsent.

- Episodene kommer 1-2 ganger i måneden og podcasten ligger gratis tilgjengelig på Spotify, Apple Podcast, Anchor og de fleste andre podcastplattformer. Det er både korte episoder og lengre temaepisoder, med besøk av en eller flere gjester. Flere av episodene vil publiseres samtidig med artikler om samme tema på forskning.no, forteller Dietrichs.

Siste episode om lystgassforgiftning kan leses og høres her

Kurs

Foto: Kjell Håkon K Larsen/Diakonhjemmet sykehus

Somatikk og psykofarmaka

Vi ønsker også denne våren velkommen til kurs i psykofarmakologi. 

Datoen er 18. april 2023 og det overordna temaet er somatikk og psykofarmaka. Kurset skal øke kunnskap om somatiske problemstillinger knyttet til psykofarmakabruk og hjerte-karsystemet, hyperlipidemi og diabetes, benhelse og brudd, kreftsykdom, hormonforstyrrelser, graviditet og amming.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 7 timer i videre- og etterutdanning innen psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, allmennmedisin, rus- og avhengighetsmedisin, klinisk farmakologi og geriatri (6 timer).
Se kurskatalog for påmelding.

Digitalt kurs for allmennleger

Senter for psykofarmakologi arrangerer kurs i psykofarmakologi for allmennleger tirsdagene 22. og 29. mars 2023 kl. 16.30 – 19.45.


Kurset er rettet mot leger som arbeider innen allmennmedisin, men kan også være nyttig for andre leger og farmasøyter. Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kompetanse om bruk av psykofarmaka, dvs. virkningsmekanismer, effekter, bivirkninger og oppfølging ved analyser. Det vil bli fokus på praktisk bruk.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 7 timer innen allmennmedisin.
 

Diakonhjemmet Sykehus

Senter for psykofarmakologi

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
+47 22 02 99 40 psykofarmakologi@diakonsyk.no

www.psykofarmakologi.no

Endre dine opplysninger eller meld deg av e-postlisten.