Senter for
psykofarmakologi
Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

Europeisk forskningssamarbeid innen depresjonsbehandling

Som 1 av 5 norske forskningsmiljøer, ble Senter for psykofarmakologi nylig tildelt midler fra EUs forskningsprogram innen persontilpasset medisin (ERAPerMed).

Tilslaget var på 300.000 Euro og vil finansiere en postdoktorstilling over 3 år.

- Prosjektet vil bidra til å styrke vår forskning innen persontilpasset behandling av psykiske lidelser og videreutvikle vårt internasjonale forskningsnettverk, sier professor Espen Molden. Han er forskningsleder ved Senter for psykofarmakologi og prosjektleder for den norske delen av EU-søknaden.

Målet er å oppnå kunnskap som skal bidra til å individtilpasse medikamentell behandling av depresjonslidelser, der dagens kliniske praksis er preget av en «prøv-og-feil»-tilnærming.

- Vår forskning er allerede fokusert på å bedre behandlingen av blant annet depresjon, så prosjektet går rett inn i vår forskningsstrategi, sier Molden.

PhD Kristine Hole vil tiltre stillingen som postdoktor i EU-prosjektet fra 1. januar.

- Dette blir veldig spennende, sier Hole, som ser fram til å sette i gang med arbeidet og bidra til å oppnå målene det internasjonale konsortiet har satt seg.

 

Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

Maskinlæringsmodell tilpasser doser basert på gener

– Det er ikke «one size fits all» som gjelder for medisinske doseringer, sier avdelingsleder Tore Haslemo.

I 2020 fikk avdelingen, med Haslemo som prosjektleder, innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst til prosjektet "Startdosegenerator". Senter for psykofarmakologi har i mange år veiledet klinikere til å velge riktig legemiddel og dose basert på genetikk (CYP-genotyping) og andre relevante pasientfaktorer. Startdosegenerator er en videreutvikling av denne veiledningstjenesten, der forskrivere får tilgang til et verktøy som automatisk predikerer dosebehov.

- For å realisere prosjektplanene har vi inngått samarbeid med dataselskapet Deepinisght. De har kompetanse på helsedata og maskinlæringsmodeller, som har gjort det mulig å utvikle en prototype for persontilpasset dosering av Cipralex, sier Haslemo. 

Du kan lese mer om fremdrift og videre planer her.

Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

A for akkreditering

Senter for psykofarmakologi er akkreditert av Norsk akkreditering etter en standard for medisinske laboratorier. Nylig ble denne fornyet for fem nye år!
Dette innebærer et kvalitetssstempel på virksomheten, og omfatter alt fra laboratoriedrift til ledelsessystem. Våre akkrediterte analyser er merket med A i svarrapporten.

-Å være akkreditert betyr at en rekke krav til kvalitet og kompetanse er oppfylt. Dette er en offisiell anerkjennelse.  Vi har skriftelige rutiner for alt som foregår fra blodprøve til prøvesvar. Dette bidrar til å sikre god kvalitet på arbeidet som utføres i avdelingen, samt til å forhindre at det oppstår feil, sier kvalitetsrådgiver Hilde Røise Myhre.

Avdelingsleder Tore Haslemo er opptatt av kontinuerlig forbedring av kvaliteten i alle deler av virksomheten. 
-Derfor setter vi stor pris på de gode tilbakemeldingene vi fikk fra Norsk akkreditering da de besøkte avdelingen to dager i høst, avslutter han.

Diakonhjemmet Sykehus

Senter for psykofarmakologi

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
+47 22 02 99 40 psykofarmakologi@diakonsyk.no

www.psykofarmakologi.no

Endre dine opplysninger eller meld deg av e-postlisten.