Senter for
psykofarmakologi
Foto: Diakonhjemmet sykehus

I 2021 blir kursene digitale

Tradisjonelt har auditoriet vært fyllt opp av interresserte kursdeltagere når vi har arrangert våre kurs i psykofarmakologi. På grunn av smitterisiko er ikke dette mulig nå. Begge kursene i 2021 vil derfor bli gjennomført digitalt.

Foto: Diakonhjemmet sykehus

Digitalt kveldskurs for allmennleger i februar

Dette er et kurs som går over to kvelder, 2. og 9. februar 2021, rettet mot allmennpraktikere. Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kompetanse om bruk av psykofarmaka, dvs. virkningsmekanismer, effekter, bivirkninger og oppfølging ved analyser. Det vil bli fokus på praktisk bruk, terapisvikt og nedtrapping.

Kurset arrangeres digitalt via Webex. Det blir både forelesninger og diskusjon i mindre grupper.

Program og påmelding.

Foto: Diakonhjemmet sykehus

Digitalt heldagskurs med tema behandlingsresistens 

Dato: 27. april 2021

Vi måtte dessverre avlyse vårt årlige kurs i psykofarmakologi i april i år grunnet koronapandemien, men vi beholder samme tema og arrangerer kurset digitalt i 2021. Vi kommer innom ulike aspekter som kan ha betydning for behandlingsresistens, slik som biologisk variasjon, toleranseutvikling, genetisk variasjon og interaksjoner. 

Informasjon om program og påmelding kommer på våre hjemmesider i løpet av januar.

Diakonhjemmet Sykehus

Senter for psykofarmakologi

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
+47 22 02 99 40 psykofarmakologi@diakonsyk.no

www.psykofarmakologi.no

Endre dine opplysninger eller meld deg av e-postlisten.